Het Creative Council Noord Nederland (CCNN) is een overkoepelend netwerk dat zich inzet voor creatieve industrie in Groningen, Friesland en Drenthe met verbindingen naar Noord-Duitsland (Oldenburg, Bremen, Hamburg) en Denemarken. CCNN stimuleert netwerken, samenwerken, het delen van kennis en het onderzoeken hoe nieuwe kennis en innovaties kunnen worden toegepast.

Dit heeft als doel om te komen tot een substantiële bijdrage aan de economie en de oplossing van maatschappelijke uitdagingen in Noord-Nederland. Het slaat de brug tussen vraag en aanbod en organiseert daartoe uiteenlopende bijeenkomsten, stadslabs en evenementen en werkt samen met innovators, kenniscentra, overheden en bedrijfsleven. De creatieve industrie[1] betreft een gefragmenteerde sector met veel MKB-bedrijven. Om die overbrugging mogelijk te maken wordt o.a. de branche in kaart gebracht via een interactieve database waarin op een intuïtieve manier selecties gemaakt kunnen worden. Alle relevante informatie over innovatie, cross-overs, meetings, denktanks en andere activiteiten wordt verzameld en voortdurend geactualiseerd door digitaal te linken met andere netwerkorganisaties en branche gerelateerde informatieve websites.

CCNN is primair een social enterprise; ze heeft als stichting een maatschappelijke missie en realiseert dat doel als zelfstandige platform. De impact die we willen maken staat voorop. CCNN wil de schakelfunctie hebben binnen alle geledingen van de creatieve sector en tussen deze sector, overheid, bedrijfsleven en onderwijs. We dragen daarmee indirect bij aan sociaal maatschappelijke belangen zoals werkgelegenheid, stimulering van de Noordelijke regio, economische groei, healthy ageing, energie-, watervraagstukken en andere complexe problemen waarbij ontwerp-kracht een essentiële rol speelt.

Vooralsnog zijn wij met een grote mate van gedrevenheid en een vaste overtuiging van de waarde van de creatieve industrie voor de toekomst van het Noorden van start gegaan. We werken (voorlopig) vanuit diverse hubs in het noorden te midden van een keur aan creatieve ondernemers en van waaruit we in nauwe verbinding staan met onze contacten in de creatieve industrie van Groningen, Friesland en Drenthe.

[1] Onder creatieve industrie verstaan we onder meer Radio, t.v., film en fotografie, Architectuur, Kunst en Cultuur, Ambachten, Muziek en Video, Fashion design, IT (gaming), software en computer services, Reclame en Marketing, Uitgeverijen, Musea, galeries en bibliotheken.

Het Creative Council Noord Nederland

 • Zorgt dat de creatieve industrie een serieuze gesprekspartner van de overheid is.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan relevante partijen m.b.t. de creatieve industrie.
 • Bespoedigt het organiseren van cross-overs.
 • Is katalysator voor activiteiten, maar zelf geen uitvoerder.
 • Versterkt de samenwerking van de creatieve industrie met andere (top)sectoren.
 • Verbindt de creatieve industrie aan maatschappelijke vraagstukken.

 

CCNN  werkt samen met:

 • Hanzehogeschool (convenant voor studiejaar 2015-2016)
 • Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
 • Dutch Creative Council
 • Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’
 • Noorden Duurzaam
 • TSI Foundation
 • Ci-Ty (Creatieve Industrie Tynaarlo)
 • De Blokhuispoort
 • House of Design
 • Alfa College
 • Noorderpoort
 • NHL, Frisian Design factory
 • Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018
 • InnoFest
 • Keunstwurk,
 • CBK Groningen
 • Statement
 • Kunst en Cultuur Drenthe
 • Bijvrijdag