Uitdagingen op het gebied van milieu, energie, voeding, onderwijs, vergrijzing, zorg en economie vragen een andere benadering dan voorheen. De creatieve industrie is met haar vernieuwende denkstijlen van groeiend belang voor de economie en maatschappelijke uitdagingen en van grote waarde voor de transitiefase waarin onze wereld momenteel verkeert’. Er moeten samenwerkingen en cross-overs geïnitieerd worden tussen creatieve ondernemers onderling en met culturele instellingen, andere topsectoren, bedrijfsleven, kenniscentra en overheden.

Wanneer de creatieve industrie zich bundelt, wordt ze zichtbaar, doorzichtig en toegankelijk voor andere topsectoren, bedrijfsleven, publieke sector en kennisinstellingen. De communicatie dient te verbeteren en er moet een continue informatiestroom op gang komen. De creatieve industrie fungeert als katalysator bij innovaties in en tussen andere sectoren en kan zich daardoor tevens als sector sterker ontwikkelen.