Wat we doen

Vertegenwoordigen

CCNN zorgt dat de creatieve industrie een serieuze gesprekspartner van de overheid is.

adviseren

CCNN geeft gevraagd en ongevraagd advies aan relevante partijen m.b.t. de creatieve industrie.

verbinden

CCNN verbindt de creatieve industrie aan maatschappelijke vraagstukken.

Bespoedigen

CCNN bespoedigt het organiseren van cross-overs.

Katalyseren

CCN is katalysator voor activiteiten, maar zelf geen uitvoerder.

versterken

CCNN versterkt de samenwerking van de creatieve industrie met andere (top)sectoren.

CCNN; verbinder van de creatieve industrie

Neem contact met ons op